Термини за полагање на испит – Катедра за биохемија и биологија на клетка

Термини за полагање испити:

Биологија на клетка                    28.1.2018 год. во 10.00 ч.

Биохемија                                        29.1.2018 год. во 10.00 ч.

Клиничка биохемија                    29.1.2018 год. во 10.00 ч.