Integrated Radiometric and Complementary Techniques for Mixed Contaminants and Residues in Food

Главен истражувач: Проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу

УчеснициD-r James Sasanya, Проф. д-р Велимир Стојковски, Проф. д-р Деан Јанкулоски, Ристо Узунов, ДВМ

Времетраење: 17.03.2017-16.03.2022

Финансиран од: IAEA

Тип на проектот: меѓународен