IAEA funded training course on Pathohistological, pathological, biochemical and molecular assessment of pathological conditions and diseases in animals

Главен истражувач: Проф. д-р Славчо Мреношки

Учесници од ФВМС: Асс. д-р Игор Џаџовски, асс. д-р Ирена Целеска, асс. м-р Кирил Крстевски, Ивица Ѓуровски ДВМ

Времетраење: 1 година

Финансиран од: IAEA

Тип на проектот: меѓународен