Establishing Genetic Control Programmes for Aedes Invasive Mosquitoes

Главен истражувач: Martin Krause

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Јована Стефановска, Д-р Александар Цветковиќ, Љубица Рашиќ ДВМ.

Времетраење: 2015-2018

Финансиран од: IAEA

Тип на проектот: меѓународен