Документи за упис на редовни студенти и индекси во академска 2021/22

Документи и уплати потребни при запишување на студентите во 2, 3, и 4 година на ФВМ-С во академската 2021 / 2022 година

Документи и уплати потребни при запишување на студентите во 5 година на ФВМ-С во академската 2021 / 2022 година

Документи и уплати потребни при запишување на студентите во XI семестар на ФВМ-С во академската 2021 / 2022 година

Документи и уплати потребни при презапишување на предмети на ФВМ-С во академската 2021 / 2022 година

Упатство за правилно пополнување на индекси