Денови на вашето милениче 2019

Видео од случувањата за време на Денови на вашето милениче 2019 организирано од IVSA – Скопје