Dairy care – Cost Action FA 1308

Главен истражувач: Chris Knight

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Влатко Илиески, доц. д-р Ирена Целеска, Мирослав Радески ДВМ

Времетраење: 21.03.2014 -20.03.2018

Финансиран од: Cost Action

Тип на проектот: меѓународен