COST FA1301 A network for improvement of cephalopod welfare and husbandry in research, aquaculture and fisheries (CephsInAction)

Главен истражувач: Dr. Giovanna PONTE

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Влатко Илиески

Времетраење: 14.10.2013-13.10.2017

Финансиран од: COST action

Тип на проектот: меѓународен