COST FA 802 Feed for health

Наслов на проектот: COST FA 802 Feed for health
Главен истражувач: Проф. д-р Лучијано Пиноти
Учесници од ФВМС: Проф. д-р Влатко Илиески, Доц д-р Лазо Пендовски, Мирослав Радевски ДВМ, Љупчо Ангеловски ДВМ, Ристо Узунов ДВМ.
Времетраење: 01.12.2008-01.12.2013
Финансиран од: COST action
Тип на проектот: меѓународен