COST ACTION FA0805, Goat-parasite interactions: from knowledge to control (capara)

Наслов на проектот: COST ACTION FA0805, Goat-parasite interactions: from knowledge to control (capara)
Главен истражувач: Smaragda Sotiraki
Учесници од ФВМС: Проф. д-р Јована Стефановска
Времетраење: 23.01.2009-23.01.2012
Финансиран од: COST action
Тип на проектот: меѓународен