COST ТD1404 Network for evaluation of One health (NEOH)

Главен истражувач: Dr Barbara HAESLER

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Влатко Илиески

Времетраење: 17.11.2014-16.11.2018

Финансиран од: COST action

Тип на проектот: меѓународен