CEEPUS – Соопштение

Се известуваат професорите, соработниците и студентите на Факултетот за ветеринарна медицина дека во академската 2018/2019 година преку програмата за размена на професори, соработници и студенти – CEEPUS, може да конкурираат на Факултетите за ветеринарна медицина за следните места:

  • Загреб – 1 професор –1 месец
  • Загреб – 1 студент – 3 месеци
  • Загреб – 2 студенти –1 месец
  • Белград – 1 студент – 1 месец
  • Будимпешта – 1 студент – 1 месец
  • Љубљана – 1 студент – 3 месеци
  • Сараево – 1 студент – 1 месец
  • Виена – 1 студент – 1 месец

Сите заинтересирани може да аплицираат до 15.06.2018 на http://www.ceepus.info/

За подетални информации може да се обратат кај Продеканот за наука и меѓународна соработка.

Соопштението можете да го видите тука.

 

Координатор за CEEPUS

Продекан за наука и меѓународна соработка

         Проф. д-р Зехра Хајрулаи – Муслиу