BioHorizon: a network of BIO NCP’s

Главен истражувач: Божена Подланска

Учесници од ФВМС: Доц. д-р Трпе Ристоски

Времетраење: 2016-2020

Финансиран од: Horizon 2020

Тип на проектот: меѓународен