AWEAR, KBBE-4-265686

Наслов на проектот: AWEAR, KBBE-4-265686
Главен истражувач: Marek Spinka
Учесници од ФВМС: Проф. д-р Влатко Илиески, Мирослав Радески ДВМ
Времетраење: 01.03.2011 до 28.02.2014
Финансиран од: FP7
Тип на проектот: меѓународен