Assistance to Western Balkan Countries for Improving Compliance to International Standards on Aquatic Animal Health.

Главен истражувач: Dr. Melba B. Reantaso

Учесници од ФВМС: Д-р Александар Цветковиќ

Времетраење: 2013-2015

Финансиран од: FAO

Тип на проектот: меѓународен