A European Network for Foodborne Parasites (Euro-FBP)

Главен истражувач: Prof. Lucy Robertson

Учесници од ФВМС: Проф. д-р Јована Стефановска, Д-р Александар Цветковиќ

Времетраење: 2015-2019

Финансиран од: COST action

Тип на проектот: меѓународен