1-та Интернационална работилница за регенеративна медицина

На 12 септември 2019 година, Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје ќе ја организира првата меѓународна работилница за регенеративна медицина на тема: “Запознавање со клеточно базирани терапии и терапии со плазма збогатена со тромбоцити (ПЗТ): Клинички- пристап”

За време на работилницата, учесниците ќе имаат можност да се запознаат со најновите трендови во производството на матични клетки, да слушнат за неодамнешните достигнувања на терапевтските протоколи во областа на регенеративнаta медицина, како и да научат како да подготват плазма збогатена со тромбоцити.

Поканетите гости предавачи – светски познати експерти ќе ги споделат своите теоретски и практични сознанија за новините во регенеративната медицина и ќе дискутираат со учесниците за пристап и имплементација на PRP кај животните во пракса.

Повеќе информации можете да најдете тука. —