Јавна одбрана на докторска дисертација – Марија Раткова Мановска

На 21 декември 2021 година (вторник), со почеток во 11 часот во просториите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, кандидатот Марија Раткова Мановска ќе брани докторска дисертација со наслов: “Ентеротоксогени соеви на стафилококи во млечната индустрија во Р.С. Македонија” пред Комисија во состав:

  1. Проф.д-р Деан Јанкулоски (претседател) 

2. Проф.д-р Павле Секуловски, ментор

3. Проф.д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу, член

4. Проф.д-р Велимир Стојковски, член

5. Проф.д-р Ромел Велев, член

Дисертацијата можете да ја превземете тука.