Јавна одбрана на Докторска дисертација – Елена Атанаскова – Петров, ДВМ

Во согласност со одлуката на Наставно – научниот совет на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје  бр. 0202- 1031/6-2 од 27.06.2018 година, соопштуваме дека кандидатот Елена Атанаскова – Петров јавно ќе ја брани докторската дисертација под наслов: „Клинички и дијагностички пристап кај кучешката моноцитна ерлихиоза во Република Македонија“.

Јавната одбрана ќе се одржи на ден 12.07.2016 година (четврток) со почеток во 12 часот во предавална 2 на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје, со седиште на ул. Лазар Поп Трајков бр. 5-7.

Соопштението можете да го видите тука.

Докторската дисертација можете да ја видите тука.

Декан,

                                                                                                Проф. д-р Лазо Пендовски