Јавна одбрана на дипломски труд – Стефани Зориќ

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Промени на лабораториски параметри при акутна и хронична бубрежна инсуфициенција кај кучиња, изработен од Стефани Зориќ, број на индекс 1199, на ден 19.04.2018 година во 13.30 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. доц. д-р Ирена Целеска (ментор)
  2. проф. д-р Игор Улчар (член)
  3. научен соработник д-р Катерина Благоевска (член)

Одлуката и известувањето можете да ги погледнете тука.