Јавна одбрана на дипломски труд – Никола Христовски

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Ефекти на УВ зраци во месната индустрија, изработен од Никола Христовски, број на индекс 1208, на ден 31.08.2018 година во 12 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

1. проф. д-р Павле Секуловски (ментор)
2. проф. д-р Деан Јанкулоски (член)
3. доц. д-р Мирко Проданов (член)

Продекан за настава,
проф. д-р Игор Улчар

Одлуката и известувањето можете да ги видите овде.