Јавна одбрана на дипломски труд – Бојан Смиљанов

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Инструментално осеменување на пчелни матици како метод за високи приноси и контрола на болести во пчеларството, изработен од Бојан Смиљанов, број на индекс 1177, на ден 19.03.2018 година во 14 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. проф. д-р Мишо Христовски (ментор)
  2. проф. д-р Тони Довенски (член)
  3. проф. д-р Владимир Петков (член)

Одлуката и известувањето можете да ги погледнете тука.