ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под наслов: Адитиви – додатоци во добиточна храна – Оливер Маркоски на датум 05.05.2017 во 13:30 ч.