ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под наслов: Ловна кинологија во Република Македонија, состојба и перспектива, изработен од студентот Александар Трајчовски (23.02.2017 – 12:00ч.)

ЈАВНА ОДБРАНА на дипломскиот труд под наслов: Ловна кинологија во Република Македонија, состојба и перспектива, изработен од студентот Александар Трајчовски (23.02.2017 – 12:00ч.)