Ветеринијада 2018 – Успешно реализиран настан „Ветеринијада 2018 – Охрид“

Студентскиот парламент на Факултетот за ветеринарна медицина (СПФВМ) во организација подржана од Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје (ФВМС), успешно го реализираа настанот „ВЕТЕРИНИЈАДА-2018“ кој се одржа во периодот од 04.07 до 07.07 јули 2018 година во Конгресниот Центар на Универзитетот Св. Кирил и Методиј, во Охрид Р.Македонија.

На настанот присуствуваа студенти од Ветеринарните факултети во Словенија, Хрватскa, Србија, Бугарија и Турција заедно со нивните профрсори.

На Ветеринијадата 2018 беа организирани едукативни сесии со предавања истакнати од професори од нашиот Факултет и тоа:

  1. Асс. м-р Слободен Чокревски – ‘’The OIE Day One Competence Standard and Veterinary Education”
  2. Доц. д-р Бранко Атанасов – “Estrus synchronization at animals-impact of animal production”
  3. Мирослав Радевски, ДВМ – ‘’Who is my patient? The question of One Health!’’
  4. Доц. д-р Мирко Проданов – ‘’The impact of animal welfare on the quality of meat’’

 После секое предавње студентите работеа во групи на интерактивни едукативни работилници во врска со  темата на предавањата со цел зголемување на нивните знаења за темите кои се обработуваа.

Спортски активности (фудбал, кошарка и одбојка) беа неизоставен дел од Ветеринијадата 2018, а на крајот од натпреварите за најуспешните се доделуваа пехари.

Настанот беше збогатен со голем број на друштвени настани за студентите и професорите.

Ние студентите од Студентскиот парламент на Факултетот за ветеринарна медицина (СПФВМ) изразуваме голема благодарност и почит кон управата на Факултетот за ветринарна медицина во Скопје и нашите професори за неисцрпната подршка.

Студентските активности ПРОДОЛЖУВААТ…!!!