Соопштение – 20-ти Интернационален Научно-истражувачки Конгрес, Истанбул Р. Турција

Се извесатуваат студентите од ФВМ-С дека во периодот од 03-05 Мај 2018 година ќе се одржи 20-тиот Интернационален Научно-истражувачки Конгрес на студентите по ветеринарна медицина, во Истанбул Р. Турција. ФВМ-С ќе учествува со тројца студенти чии што истражувања ќе бидат под менторство на професорите од ФВМ-С.

Сите заинтересирани студенти со предлог за ментор да се пријават кај продеканот за наука и меѓународна соработка. Датумот за поднесување на абстрактот е 20 март 2018 година.

Подетални информации за конгресот може да се видат тука.

Соопштението можете да го видите тука.