Соопштение за заверка на летниот семестар во 2017/2018 година

Заверката на летниот семестар во учебната 2017/2018 година ќе биде од 21-25.05.2018 година.

Потребни документи за заверка се:

  1. Индекс со сите собрани потписи од предметните професори за тековниот семестар
  2. Пополнет формулар за заверка на семестарот со уплатница за административна такса од 50 денари.

 

Продекан за настава

                                                                                                      проф. д-р Игор Улчар