РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВА КОНТИНУИРАНА ПРОВЕРКА ПО ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА НА ЖИВОТНИТЕ “ОСНОВНИ ФАКТИ И КОНЦЕПТИ НА АНАТОМИЈАТА” ЕКТС 2016/2017

РЕЗУЛТАТИ ОД ПРВА КОНТИНУИРАНА ПРОВЕРКА ПО ПРЕДМЕТОТ АНАТОМИЈА НА ЖИВОТНИТЕ “ОСНОВНИ ФАКТИ И КОНЦЕПТИ НА АНАТОМИЈАТА” ЕКТС 2016/2017