Резултати од првата и втората континуирана проверка по предметот Сточарство

Почитувани студенти,

Во прилог се резултатите од двете одржани континуирани проверки по предметот Сточарство.

Резултатите со освоените бодови од двете континуирани проверки, можете да ги погледнете тука.