РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧНИОТ ИСПИТ ПО КЛИНИЧКА БИОХЕМИЈА ОДРЖАН НА 08.02.2024

Почитувани студенти,

Во продолжение се резултатите од практичниот испит по предметот Клиничка биохемија. Испитот го положиле студентите со број на индекс:

1380

1434

1442

1460

1496

Катедра за биохемија клиничка биохемија и биологија на клетка