РЕЗУЛТАТИ ОД ПРАКТИЧНИОТ ИСПИТ ПО БИОЛОГИЈА НА КЛЕТКА ОДРЖАН НА 29.01.2024

Почитувани студенти,

Во продолжение се резултатите од одржаниот практичен испит по предметот Биологија на клетка. Испитот го положиле студентите со број на индекс:

1482

1491

1502

1550

1554

Од Катедрата за биохемија, клиничка биохемија и биологија на клетка