РЕЗУЛТАТИ ОД ЗАВРШНИОТ ИСПИТ ПО БИОЛОГИЈА НА КЛЕТКА ОДРЖАН НА 02.02.2024

Почитувани студенти,

Во продолжение се резултатите од одржаниот завршен испит по предметот Биологија на клетка. Испитот го положиле студентите со број на индекс:

1456

1470

1502

1510

1550

Катедра за биохемија клиничка биохемија и биологија на клетка