Работилница со наслов: Контролна програма за цистична ехинокоза и програма за надзор на алвеоларна ехинокоза во РС Македонија

Почитувани,

Ве информираме дека на ден 27.09.2023 година (среда), на Факултетот за ветеринарна медиицина – Скопје во предавална 1 ќе се одржи работилница со наслов Контролна програма за цистична ехинокоза и програма за надзор на алвеоларна ехинокоза во РС Македонија.

Предвидената работилницата е во рамките на проектот Improved Animal Disease Control and Implementation of the Food Safety System.

Програма за работилницата.