Прелиминарна листа на кандидати на трет циклус студии на Факултетот за ветеринарна медицина

Почитувани,

Во прилог се прелиминарните ранг лист на кандидати за трет циклус студии на студиската програма Безбедност на храна и Ветеринарна медицина.

Прелиминарните листи може да ги погледнете тука: Безбедност на храна и Ветеринарна медицина.

ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА ЗА ИЗБОР НА СТУДЕНТИ КОИ ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ СОГЛАСНО ИНТЕРНИОТ ОГЛАС ЗА ЕДНОРОДИТЕЛСКО ПРАВО

Почитувани студенти,

Во прилог е прелиминарната ранг листа на кандидати за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител.

Листата може да ја погледнете тука.