Практикум за вежби по предметот Патолошка морфологија

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека излезе од печат учебното помагало „Практикум за изработка на патохистолошки препарати и патохистолошка дијагностика” од авторот проф. д-р Трпе Ристоски. Практикумот е  наменет за студентите на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје за совладување на практичната и теоретска настава по предметот Патолошка морфологија.

Практикумот ќе им овозможи на студентите полесно да ја совладаат предвидената настава согласно студиската програма.

Практикумот можете да го преземете на следниот линк.