Потребни документи и уплати за учебната 2015/2016

1. Потребни документи и уплати при запишување во 2, 3, 4, и 5 година

2. Потребни документи и уплати при запишување во IX Семестар

3. Потребни документи и уплати при запишување од стара програма во ЕКТС

4. Потребни документи и уплати при презапишување на предмети