Отворен ден на УКИМ на 12 април 2024 година

Драги матуранти и идни студенти,

Повелете на отворениот ден на УКИМ на 12 април 2024 година, на платото на Универзитетот ,,Свети Кирил и Методиј” Скопје во период од 11.00 до 15.00 часот.

Студирајте на Универзитетот со најдолга традиција во нашата земја!