Одлука за распишување избори за заменик студентски правобранител

1. Се распишуваат избори за заменик студентски правобранител на Факултетското студентско собрание на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје.
2. Кандидатите кои сакаат да се пријават поднесуваат барање коешто е во прилог на оваа одлука, го заверуваат во архивата на Факултетот и го доставуваат во службата за студентски прашања.
3. Барањето за кандидарање за заменик студенски правобранител може да се преземе од веб-страницата на Факултетот или од службата за студентски прашања.
4. Рокот за пријавуваање е до 22.02.2023 год.

Одлуката може да ја превземете на следниот линкhttps://fvm.ukim.edu.mk/wp-content/uploads/2023/02/Одлука-за-распишување-избори-за-заменик-студентски-правобранител-2022-2023-1.pdf