Испити по предметите биологија на клетка, биохемија и клиничка биохемија во септемвриската испитна сесијa

Биологија на клетка
– практичен испит 27.08.23018
– завршен испит 10.09.2018

Биохемија
– практичен испит 27.08.2018
– завршен испит 12.09.2018

Клиничка биохемија
– практичен испит 27.08.2018
– завршен испит 14.08.2018

Испитите започнуваат во 10.00 ч.