Информации за пријавување и упис на студенти на интегриран прв и втор циклус додипломски студии на Факултетот за ветеринарна медицина – Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Информации-за-пријавување-и-упис-на-идни-студенти