Известување за правилно пополнување на индекси при заверка на зимски и упис на летен семестар за учебната 2023/2024 година

Почитувани студенти,

Во прилог се примери за правилно пополнување на индексите согласно семестарот кој го запишувате.

Известување за пополнување на индекс за втор семестар (прва година)

Известување за пополнување на индекс за четврти семестар (втора година)

Известување за пополнување на индекс за шести семестар (трета година)

Известување за пополнување на индекс за осми семестар (четврта година)

Известување за пополнување на индекс за десетти семестар (петта година)