ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛЕН СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕД ЗА СТУДЕНТИТЕ ОД ПРВА ГОДИНА

Се известуваат студентите запишани во прва година во учебната 2023/2024 година на Факултетот за ветеринарна медицина-Скопје при Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј”  во Скопје дека е потребно да се јават на задолжителен систематски преглед во период од 16.01.-29.02.2024 година од 07:30-12:00 часот во ЗУ Поликлиниката на Универзитетот сместена во студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу.

Соопштението може да го погледнете тука.