Екипата на ЈСМ во лабораторијата на Институтот за храна – проверка на квалитет на храна