Допонителен термин Патологија

СООПШТЕНИЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН

 

Испитот по предметот ОПШТА ПАТОЛОГИЈА ќе се одржи на 28.09.2018 год. со почеток во 10.оо часот.

Испитот по предметот СПЕЦИЈАЛНА ПАТОЛОШКА МОРФОЛОГИЈА ќе се одржи на 28.09.2018 год. со почеток во 12.оо часот.