Документи и уплати потребни при запишување

1. Документи и уплати потребни при запишување на студентите во 1-ва година

2. Документи и уплати потребни при запишување на студентите во 2, 3, 4 и 5 година

3. Документи и уплати потребни при запишување на студентите во 6-та година

4. Документи и уплати потребни при презапишување на предмети

5. Документи и уплати потребни при запишување на апсолвентски стаж