Влијание на семиналната плазма и редуцираниот глутатион во зачувувањето на сперматозоидниот биолошки интегритет во криопрезервирани ејакулати од Овчеполска Праменка

Главен истражувач: Проф. д-р Флорина Поповска Перчиниќ

Учесници од ФВМС: Проф д-р Тони Довенски, Проф. д-р Лазо Пендовски, Проф. д-р Влатко Илиески, Проф д-р Велимир Стојковски, Доц д-р Бранко Атанасов, Доц. д-р Никола Адамов, Д-р Катерина Благоевска, Д-р Игор Есмеров, Мартин Николовски ДВМ, Моника Довенска ДВМ

Времетраење: 2017-2018

Финансиран од: УКИМ

Тип на проектот: национален