ВКУПНО БОДОВИ ПО ПРЕДМЕТОТ СТОЧАРСТВО 2016/2017 ГОД.