авна одбрана на дипломски труд – Маријана Митановска

Јавна одбрана на дипломскиот труд под наслов: Интерпретација на хипотироидизам преку тироиден профил и биохемиски статус кај кучиња со применет тераписки протокол, изработен од Маријана Митаноска, број на индекс 1169, на ден 27.04.2018 година во 13 часот, во просториите на предавална 2. Јавната одбрана ќе се изврши пред Комисијата во состав:

  1. доц. д-р Ирена Целеска (ментор)
  2. проф. д-р Игор Улчар (член)
  3. проф. д-р Ромел Велев (член)

Одлуката и известувањето можете да ги погледнете тука.