РЕЗУЛТАТИ ОД TРЕТА КОНТИНУИРАНА ПРОВЕРКА ПО ПРЕДМЕТОТ -АНАТОМИЈА НА ЖИВОТНИТЕ – “Анатомија на глва, органи во градна и абдоминална празнина” ЕКТС 2015/2016

РЕЗУЛТАТИ ОД TРЕТА КОНТИНУИРАНА ПРОВЕРКА ПО ПРЕДМЕТОТ -АНАТОМИЈА НА ЖИВОТНИТЕ – “Анатомија на глва, органи во градна и абдоминална празнина” ЕКТС 2015/2016