Известување за студентите од трети семестар

Се известуваат студентите од трети семестар на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје дека првата континуирана проверка по предметот Сточарство ќе биде одржана на 20.11.2015 год. (петок) со почеток во 08:15 часот во предавална 2.

Доц. д-р Никола Адамов